Trang chủChia sẻ

hạng mục công trình là gì

Đăng ngày: 01-02-2018, 05:02:05

Hạng mục công trình là gì

 

Em có đọc 1 số khái niệm về dự án>công trình>hạng mục công trình nhưng khi triển khai thực tế em chưa hiểu lắm về cách phân chia các hạng mục công trình khi lập dự toán.

 

Em ví dụ dự án xây dựng tường đại học của em có các công trình: nhà thư viện, nhà giảng đường, nhà bảo vệ, trạm biến áp.... Như vậy thì:


- Nhà thư viện, trạm biến áp... được coi là công trình hay hạng mục công trình.


- Em thấy khi bóc dự toán theo các của tư vấn thì họ ghi:


Công trình nhà thư viện --> hạng mục phần  móng. Tuy nhiên, em hiểu thì phần móng làm sao lại là một hạng mục được.


 

Theo Điều 3 - Luật Xây dựng, khái niệm dự án và công trình là:


·       Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.


·       Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.


-       Hạng mục công trình là một phần công trình có công năng có thể vận hành một cách độc lập. (Ví dụ khi xây một công trình là tòa nhà làm việc có nhiều hạng mục, trong đó Tường rào bảo vệ có thể coi là một hạng mục công trình).


-       Một dự án đầu tư xây dựng công trình có thể có một hay nhiều công trình. Một công trình cũng có thể có một hay nhiều hạng mục công trình.


- Một hạng mục sẽ có nhiều công tác xây lắp. Mỗi công tác hoàn thành sẽ được nghiệm thu trước khi thi công công tác tiếp theo. Chúng được gọi là NGhiệm thu công việc hoàn thành.


- Một nhóm nhiều công việc khác nhau sẽ tạo thành bộ phận của 1 hạng mục (ví dụ móng, thô, hoàn thiện...). Trong nghiệm thu, đối với nhóm các công việc sẽ bị che lấp bởi các công việc tiếp theo thì người ta gọi là: NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN. Nghị định 15/2013 đã bỏ ràng buộc nghiệm thu giai đoạn. Tùy Chủ đầu tư quyết định có phân giai đoạn để nghiệm thu hay không thì tùy, thấy không cần thiết thì bỏ.


- Sau khi tất cả các công việc, cấu kiện đã được nghiệm thu. Hạng mục/ công trình hoàn thành, người ta sẽ tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.


Đối với các công trình có nhiều hạng mục như căn hộ saigon homes thì người ta có thể xong hạng mục nào thì đưa vào sử dụng ngay hạng mục đó thì sẽ tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từng hạng mục một. Hoặc đồng loạt nghiệm thu tất các các hạng mục 1 lần thông qua BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG.

Tag: