Trang chủChia sẻ

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 15/2013

Đăng ngày: 25-01-2018, 12:01:52

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo nghị định 15/2013

 

Trong quá trình xây dựng thì việc hoàn công trình theo đúng quy định của pháp luật rất quan trọng, Chính vì thế bạn cần 1 biên bản nghiệm thu công trinh theo đúng quy định của pháp luật

bản vẽ hoàn công trình

Ở Việt Nam, theo quy định của Luật xây dựng quy định về nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình thì phải nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

 

Bản vẽ hoàn công dự án khu đô thị long hưng

 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây dựng, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu công trình và bàn giao công trình. Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu.

 

Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng. Người tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình xây dựng.

 

Thành phần trực tiếp nghiệm thu, gồm:

 

Chủ đầu tư


Nhà thầu thi công xây dựng công trình


Đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình


Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình.

 

Down mẫu nghiệm thu tại link sau: xem tiếp

Tag: