Trang chủChia sẻ

Sơ đồ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đăng ngày: 25-01-2018, 01:01:22

Sơ đồ quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình. Theo đó nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm

 


+ Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

 


+ Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. Việc tổ chức quản lý công trình theo sơ đồ là việc hết sức quan trọng

 

 

sở đồ nghiệm thu

 

Có thể bạn quan tâm: sở đồ nghiệm thu công trình căn hộ aurora residences

Tag: